Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd Banku działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki są wyszczególnione w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Statucie Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej:

 • Marcin Łukasik – Prezes Zarządu
 • Renata Bartnik – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Żaneta Aftańska – Członek Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej:

 • Marek Moderacki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Lech Drohomirecki  – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Jan Adamczyk – Sekretarz Rady
 • Jacek Dziarkowski  – Członek
 • Jan Tadeusz Grabarczyk – Członek
 • Jerzy Goc – Członek
 • Ewa Kacperska – Członek
 • Włodzimierz Kajkowski – Członek
 • Jan Kołodziejski – Członek
 • Mieczysław Kowalewski – Członek
 • Marek Krajenta – Członek
 • Franciszek Michalak – Członek
 • Robert Pytelewski – Członek
 • Zdzisław Ratajczyk – Członek
 • Zdzisław Solka – Członek
 • Róża Maria Szczepaniak – Członek
 • Marek Żakowski – Członek