Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z czterech osób. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd Banku działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki są wyszczególnione w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Statucie Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej:

 • Marcin Łukasik – Prezes Zarządu
 • Renata Bartnik – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Żaneta Aftańska – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Krzysztof Raczyński – Członek Zarządu ds. Monitoringu i Zarządzania Wierzytelnościami Trudnymi

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej:

 • Marek Moderacki                                                   –             Przewodniczący
 • Lech Drohomirecki                                                 –             Zastępca Przewodniczącego
 • Jan Adamczyk                                                         –            Sekretarz
 • Róża Maria Szczepaniak                                       –             Członek Rady / Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Marek Paweł Żakowski                                          –             Członek Rady/ Komitetu Audytu
 • Jacek Dziarkowski                                                  –             Członek Rady/ Komitetu Audytu
 • Marek Krajenta                                                       –             Członek Rady/ Komitetu Audytu
 • Zdzisław Solka                                                       –             Członek Rady/ Komitetu Audytu
 • Mieczysław Jacek Kowalewski                              –             Członek  Rady
 • Ewa Krystyna Kacperska                                       –             Członek Rady
 • Robert Pytelewski                                                  –             Członek Rady
 • Jan Tadeusz Grabarczyk                                        –             Członek Rady
 • Danuta Plichta                                                        –             Członek Rady
 • Małgorzata Teresa Asztemborska                         –             Członek Rady
 • Edyta Kalwas                                                          –             Członek Rady
 • Andrzej Szpiek                                                       –             Członek Rady
 • Rafał Kowalewski                                                  –             Członek Rady