Zasady przyznawania sponsoringu

Bank Spółdzielczy w Starej Białej to nie tylko usługi finansowe na najwyższym poziomie. To przede wszystkim ludzie, którzy aktywnie biorą udział w pomocy dla lokalnych fundacji, stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego. Zgodnie z naszym mottem Jesteśmy tu i pracujemy dla Was – bo angażujemy się w inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność.

Działania sponsorskie mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.


Działalność sponsorska Banku Spółdzielczego w Starej Białej prowadzona jest  w wymiarze lokalnym, obejmująca następujące obszary:

KULTURA – wydarzenia/projekty istotne dla lokalnych społeczności – promowanie wizerunku Banku, jako ważnego i aktywnego partnera środowisk rolniczych, samorządów i instytucji pożytku publicznego (OSP).

EDUKACJA – promocja przedsiębiorczości, wiedzy ekonomicznej wśród dzieci  i młodzieży, wsparcie lokalnych SKO i projektów mających na celu  promocje zdrowych nawyków finansowych od najmłodszych lat.

SPORT – zachęcanie do aktywności fizycznej, wspieranie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla lokalnych drużyn sportowych.


Istotne cechy przedsięwzięć sponsorskich brane pod uwagę podczas opiniowania:

  • ranga przedsięwzięcia (istotne są tu np.: patronaty, zasięg medialny, liczba uczestników);
  • ekwiwalentność korzyści sponsorskich w stosunku do oczekiwanej kwoty wsparcia;
  • potencjał wizerunkowy (możliwość promowania marki jakie daję przedsięwzięcie);
  • wiarygodność/doświadczenie organizatora, gwarantujące wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia;
  • otoczenie sponsorskie.

Uważasz, że twój projekt jest warty wsparcia? Napisz do nas!

Na adres p.brzozowska@bsstarabiala.pl – proszę kierować uzupełnione wnioski o sponsoring projektów i wydarzeń.  W celu złożenia wniosku o sponsoring należy wypełnić formularz. Bank Spółdzielczy w Starej Białej – Bank z sercem!

 Wniosek o Sponsoring – POBIERZ

Współpracę sponsorską formalizuje umową sponsorską, która precyzuje: korzyści sponsorskie, zasady współpracy, sposób płatności oraz prawa i obowiązki stron.

Bank Spółdzielczy w Starej Białej zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków i wyboru podmiotów sponsorowanych zgodnie z powyższymi zasadami, regulaminem i statutem banku.