Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych nawyku systematycznego oszczędzania, świadomych postaw konsumenckich oraz rozważnego zarządzania własnymi finansami. Opiekun szkolny wpłaca gromadzone przez uczniów pieniądze, a dzieci mają do nich dostęp przez aplikację mobilną Nasz Bank Junior.

SKO uczy dzieci:

  • odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi,
  • pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,
  • przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na SKO,
  • przeznaczania pieniędzy na konkretny cel,
  • racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami,
  • zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku bankowego.

Jeśli chcesz, by Twoja szkoła wzięła udział w SKO, poproś nauczyciela lub dyrektora, by zgłosił się do nas.