Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną!

 • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
 • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor walutowy to:

 • atrakcyjne kursy walut,
 • intuicyjny serwis transakcyjny,
 • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
 • natychmiastowa realizacja transakcji,
 • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie,
 • rodzaje walut dostępne w Kantorze: EUR, GBP, USD,
 • usługa dostępna w dni robocze od 9:00 do 15:00. Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych limitów transakcyjnych.

Kantor walutowy dostępny jest dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych:

 • w ramach bankowości internetowej,
 • w ramach bankowości mobilnej (aplikacja mobilna NASZ BANK).

Limity transakcyjne:

 • maksymalna kwota pojedynczej operacji w czasie normalnym 500 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie obcej,
 • maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi 100 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.

Kantor jest dostępny dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Kantor – Instrukcja dla klientów