Monitoring kredytowy wynika z przepisów prawa i jest procesem bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta w okresie ważności umowy kredytu.

W tym celu, na podstawie art. 70.1 Ustawy Prawo Bankowe, Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Częstotliwość monitorowania zależy od kwoty udzielonego kredytu. Monitoring roczny wykonuje się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku natomiast monitoring kwartalny według stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. deklaracje VAT,
  3. ewidencje przychodów,
  4. rejestr zakupów.

Monitoring roczny

Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. rozliczenie podatku dla ryczałtu- PIT -28,
  3. rozliczenie roczne podatku dla karty podatkowej,
  4. ewidencja przychodów i rejestr zakupów,
  5. oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,

 

Pliki do pobrania:

Informacja do monitoringu dla przedsiębiorcy – księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt