Kredyt Płynnościowy 2% w Banku Spółdzielczym w Starej Białej

Przeznaczenie

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów, przyczyniających się do poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR
  • brak rozliczania wydatkowania
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

Maksymalna kwota kredytów:

  • do 50 ha – 100.000 zł
  • 50 –100 ha – 200.000 zł
  • powyżej 100 ha – 400.000 zł

Okres stosowania dopłat do oprocentowania:

  • 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł;
  • 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł;
  • 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów, przeznaczonych na zakup środków trwałych, nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007 2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014 2020.

Kredyt nie może stanowić wkładu własnego do przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym ani nie może finansować nowych nakładów inwestycyjnych.